<sub id="0cydf"></sub>
 • <dd id="0cydf"></dd>
  <wbr id="0cydf"></wbr><dd id="0cydf"></dd>

  1. <dd id="0cydf"></dd>
   <dd id="0cydf"></dd>
    全新醫療
    2020-10-15 14:43:27

    [全新康養]《本草綱目》賞析之一味藥之功

    分享到:

    七方論曰:夫奇方以一味取勝

     

    用白術一味以利腰臍之濕也

    用當歸一味以治血虛頭暈也

    用川芎一味以治頭風也

    用人參一味以救脫救絕也

    用茯苓一味以止瀉也

    用菟絲子一味以止夢遺也

    用杜仲一味以除腰疼也

    用山梔子一味以定脅痛也

    用甘草一味以解毒也

    用大黃一味以攻堅也

    用黃連一味以止嘔也

    用山茱萸一味以益精止腎泄也

    用生地一味以止血也

    用甘菊花一味以降胃火也

    用薏仁一味以治腳氣也

    用山藥一味以益精也

    用肉蓯蓉一味以通大便也

    用補骨脂一味以溫命門也

    用車前子一味以止水瀉也

    用蒺藜子一味以明目也

    用忍冬藤一味以治癰也

    用巴戟天一味以強陽也

    用荊芥一味以止血暈也

    用蛇床子一味以壯陽也

    用元參一味以降浮游之火也

    用青蒿一味以消暑也

    用附子一味以治陰虛之喉痛也

    用艾葉一味以溫脾也

    用地榆一味以止便血也

    用蒲公英一味以治乳瘡也

    用旱蓮草一味以烏須也

    用皂莢一味以開關也

    用使君子一味以殺蟲也

    用赤小豆一味以治濕也

    用花蕊石一味以化血也

    以上皆以一味取勝

     

     

    止用一味則奇,雖奏功甚神,竊恐有偏勝之弊也。

    顧藥性未有不偏者也,人陰陽氣血亦因偏勝而始病,用偏勝之藥以制偏勝之病,則陰陽氣血兩得其平,而病乃愈

     

    ====================================================================

     

    用白術一味以利腰臍之濕也

     

    白術.jpg

     


     

    用當歸一味以治血虛頭暈也

     

    當歸.jpg

     

     

    用川芎一味以治頭風也

     

    川芎.jpg

     

     

    用人參一味以救脫救絕也

     

     

    人參.jpg

     

     

    用茯苓一味以止瀉也

     

     

    茯苓.jpg

     

    用菟絲子一味以止夢遺也

     

     

    菟絲子.jpg

     

     

     

    用杜仲一味以除腰疼也

     

    杜仲.jpg

     

     

    用山梔子一味以定肋痛也

     

    山梔子.jpg

     

     

     

    用甘草一味以解毒也

     

    甘草.jpg

     

     

    用大黃一味以攻堅也

     

    大黃.jpg

     

     

    用黃連一味以止嘔也

     

     

    黃連.jpg

     

     

    用山茱萸一味以益精止腎泄也

     

    山茱萸.jpg

     

     

    用生地一味以止血也

     

     

    生地.jpg

     

     

    用甘菊花一味以降胃火也

     

     

    甘菊花.jpg

     

     

    用薏仁一味以治腳氣也

     

     

    薏仁.jpg

     

     

     

    用山藥一味以益精也

     

     

    山藥.jpg

     

     

    用肉蓯蓉一味以通大便也

     

     

    肉蓯蓉.jpg

     

     

     

    用補骨脂一味以溫命門也

     

     

    補骨脂.jpg

     

    用車前子一味以止水瀉也

     

     

    車前子.jpg

     

     

     

    用蒺藜子一味以明目也

     

     

    蒺藜子.jpg

     

     

     

    用忍冬藤一味以治癰也

     

     

    忍冬藤.jpg

     

     

    用巴戟天一味以強陽也

     

     

    巴戟天.jpg

     

     

     

    用荊芥一味以止血暈也

     

     

    荊芥.jpg

     

     

     

    用蛇床子一味以壯陽也

     

     

    蛇床子.jpg

     

     

     

    用元參一味以降浮游之火也

     

     

    元參.jpg

     

     

     

    用青蒿一味以消暑也

     

     

    青蒿.jpg

     

     

    用附子一味以治陰虛之喉痛也

     

     

    附子.jpg

     

     

     

    用艾葉一味以溫脾也

     

     

    艾葉1.jpg

     

     

     

    用地榆一味以止便血也

     

     

    地榆.jpg

     

     

     

    用蒲公英一味以治乳瘡也

     

     

    蒲公英.jpg

     

     

     

    用旱蓮草一味以烏須也

     

     

    旱蓮草.jpg

     

     

    用皂莢一味以開關也

     

     

    皂莢.jpg

     

     

     

    用使君子一味以殺蟲也

     

     

    使君子.jpg

     

     

     

    用赤小豆一味以治濕也

     

     

     

    赤小豆.jpg

     

     

     

    用花蕊石一味以化血也

     

    花蕊石.jpg

     

     

     

    以上皆以一味取勝

     

     

    止用一味則奇,雖奏功甚神,竊恐有偏勝之弊也。

     

    顧藥性未有不偏者也,人陰陽氣血亦因偏勝而始病,用偏勝之藥以制偏勝之病,則陰陽氣血兩得其平,而病乃愈


    上一篇:[全新理療]陽氣者,若天與日,失其所則折壽而不彰
    下一篇:[全新康養] 春三月,萬物發陳在啟蟄
    日韩人妻无码中文视频,亚洲人成高清视频在线,正在播放老肥熟妇露脸,欧美综合自拍亚洲综合图区